thème du mois De juin

mampanjaka ny fahefany ny tompo
Le Seigneur regne par sa puissance

05/06

pentekosta

Nom. 11. 16 - 25

Jao. 20 19 - 24

Tit 3. 3 - 7

12/06

alahady trinite - sekoly fjkm

2 Tant. 20. 5 - 9

Lio.6. 1 - 5

2 Kor. 10. 1 - 11

19/06

Alahady I manaraka ny trinite - sampana vokovokomanga

Hab. 2. 15- 17

Mat. 9. 1 - 8

Apo. 12. 7 - 12

26/06

alahady II manaraka ny trinite 

2Tan. 13. 4 - 18

Mat. 24. 15 - 28

Efe. 1. 15 - 23

03/07

alahady iii manaraka ny trinite

2 Mpa. 6. 1 - 7

Mat. 17. 14 - 20

Asa. 5. 12 - 16

10/07

Alahady vi manaraka ny paska - sampana tanora kristiana

Jos. 2. 1 - 16

Mat. 8. 14 - 17

1 Tim. 4. 11 - 16